Posty otagowane jako: lasy w Polsce

Lasy bagienne i ich specyfika

piątek, 21 Październik 2016

Lasy bagienne to siedliska leśne oraz bory usytuowane na podłożu torfowym, z wysoko położonym lustrem wody. Woda zazwyczaj posiada niewielką ilość składników pokarmowych. Powstawaniu lasów bagiennych sprzyja wysokie nawilgotnienie, a także okresowe zalewanie wodą. W grupie tej znajdują się lasy olchowe, nota bene, ich powstawanie zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych oraz lasy łęgowe.

lasy bagienne

Czytaj calość »

Dendrologia – co to takiego?

piątek, 7 Październik 2016

Dendrologia to słowo pochodzące z greckiego dendron – drzewo oraz logos – nauka. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to nauka o drzewach, ich życiu, gatunkach i występowaniu. Inaczej rzecz ujmują jest to drzewoznawstwo, czyli dział botaniki, który zajmuje się drzewami oraz krzewami, ze szczególnym uwzględnieniem ich morfologii, anatomii, geografii i genetyki. Dendrologia obejmuje również introdukcję, czyli możliwość uprawiania obcych gatunków w różnych częściach świata oraz ich aklimatyzację.

dendrologia

Czytaj calość »

Znakowanie drzew w lesie

wtorek, 6 Wrzesień 2016

Spacerując po lesie często natykamy się na różne znaki na drzewach, tablice informacyjne lub inne formy znakowania. Maja one kilka zadań i w większości przypadków segregują niektóre drzewa. Informują także tym w jakim miejscu się znajdujemy oraz ułatwiają orientację w terenie (np. tak oczywiste oznaczenia jak szlaki piesze czy rowerowe).

znakowanie drzew

Czytaj calość »

Właściwości lecznicze drzewa

wtorek, 14 Maj 2013

Polska to kraj lasów – w porównaniu do innych krajów Europy, Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zalesienia na kontynencie (Infografika – lasy w Polsce). To u nas też, znajduje się ostatni las nietknięty przez człowieka – Puszcza Białowieska. W związku z tym, warto pomyśleć o wykorzystywaniu lasów także do celów innych, niż jedynie przemysłowe. Jako, że drzewa mają właściwości lecznicze, a mamy ich pod dostatkiem, to dlaczego by nie leczyć się w lesie? Zapraszamy do zapoznania się z właściwościami leczniczymi wybranych, polskich drzew.

drzewa właściwości lecznicze

Czytaj calość »