Posty otagowane jako: wielopiła do drewna

Ile desek paletowych dla palety Euro można uzyskać z jednego metra sześciennego drewna?

wtorek, 11 Październik 2016

kłody drewna

Ilość desek do uzyskania z 1 m3 drewna kłodowanego po pierwsze zależy od średnic drewna oraz od technologii przetarcia jak i procesu kapowania desek na zadany wymiar. Im średnica większa tym większy procentowy udział produktu w stosunku do odpadu. Kolejna zależność wynika z zastosowanej technologii przetarcia ora przygotowania drewna na zadaną długość. Dobór odpowiednich maszyn pierwotnego przetarcia agregaty pryzmujące, traki, pilarki taśmowe, wielopiły jedno i dwuwałowe a także pilaki do cięcia poprzecznego. Rzaz stosowanych pił oraz ich dokładność cięcia to kolejny punkt który pozwoli nam zwiększyć wydajność materiałową.
Przeciętnie zakłada się iż z 1 m3 gotowego drewna można zbić 22 palety Euro (deski + klocek, gdzie klocek paletowy to 1/3 objętości palet). Po przeliczeniu na produkcję samej deski paletowej daje to wynik: 264 desek o wymiarach 145x22x1200 mm oraz 99 desek o wymiarach 100x22x800 mm.
Procentowy udział materiału gotowego w drewnie kłodowanym to od 50 do 60 %. W warunkach polskich przyjmiemy iż jest to 50% ze względu na małe średnice dostępnego drewna w lasach zwłaszcza pod przemysł paletowy.
Dla produkcji palety euro z 1 m3 drewna kłodowanego możemy wyprodukować 132 deski o wymiarach 145x22x1200 mm oraz 50 desek o wymiarach 100x22x800 mm.

Czy warto prowadzić dziennik konserwacji maszyny?

poniedziałek, 4 Lipiec 2016

dziennik konserwacji żródło - www.mazur.eu Wśród maszyn użytkowanych w zakładach drzewnych czy meblowych tylko niewielka ich część podlega obowiązkowi prowadzenia dziennika konserwacji  czy książki serwisowej. Są to maszyny podlegające dozorowi UDT ( naczynia ciśnieniowe, sprzęt jezdny, urządzenia dźwigowe  itp.) czy obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji.
Jednak stopień złożoności mechanicznej i oczekiwana precyzja działania wymagają takiej obsługi serwisowej maszyn aby możliwie systematycznie kontrolować ich stan techniczny. Prowadzone zapisy w dzienniku konserwacji np. z pomiaru drgań w węzłach łożyskowych czy na pasach napędowych np. wielopiły pozwalają na podjęcie działań wyprzedzających . Jest to zawsze najtańszy sposób zapobiegania awariom i nie planowanym przestojom.
Przykład : obrzynarka pracująca w węźle obrzynania desek z wydajnością np. 25 desek /min wykonuje każdą z pił w ciągu zmiany – 390 min ok. 9.750 przesunięć. Dwuzmianowa praca przez miesiąc (20 dni roboczych ) to 390.000 cykli. Nie potrzeba wielkiej wyobraźni aby zauważyć, że fachowe badanie wibracji wałów powinno być zapewnione przynajmniej  raz na 2 – 3 miesiące. A koszt takiego badania na pewno nie będzie kosztem zbytecznie poniesionym.
Odpowiedź na postawione pytanie jest wg mnie oczywista. Tak, warto wymusić na służbie utrzymania ruchu w zakładzie prowadzenie dziennika konserwacji i wyciąganie wniosków z czynionych zapisów oględzin i pomiarów.

Jak sprawnie rozwiązać węzeł podawania i odbioru przy wielopile lub kapówce?

poniedziałek, 20 Październik 2014

Pilarka IKS 700Na początku należy sobie odpowiedzieć na pytanie co dla nas oznacza „sprawnie rozwiązać węzeł podawania i odbioru”. Dla jednego użytkownika będzie to tylko kawałek transportera, dla innego jak najmniejsze obciążenie fizyczne operatora, a kolejny stwierdzi, iż sprawnie znaczy wydajnie.

Rozwiązań jest wiele i w większości przypadków uzależnione są od wydajności. Zaczynając od zwykłych transporterów grawitacyjnych kończąc na technologiach rozbudowanych do skali obsługi całej hali przez jednego operatora. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami przy wielopile są transportery grawitacyjne i klika osób w węźle podawania i odbioru, przy kapówkach ręcznych jeden operator, a przy automatycznych pilarkach poprzecznych typu optymalizerki ręczne podawanie i ręczny odbiór z sortowaniem. Nie ma w tym żadnej filozofii i pomysłu, a wszystkie czynności wymagają wysiłku człowieka co rzutuje na wydajność i dokładność pracy.

Wiemy dobrze, że tak nie musi być. Niewielkim nakładem finansowym można poprawić komfort pracy, wydajność czy dokładność obróbki – ogólnie rzecz biorąc usprawnić węzeł podawania i odbioru. Przykładów jest tyle że ciężko je tutaj wszystkie przytoczyć dlatego o szczegóły zapytaj naszych sprzedawców oraz techników i pozwól sobie pomóc.

Jaka jest różnica miedzy standardowymi przestawnymi tulejami piłowymi a wersją QUICK w wielopiłach firmy TOS SVITAVY?

wtorek, 26 Czerwiec 2012

PWR 421Pilarki wielotarczowe wyposaża się w przestawne tuleje aby poszerzyć możliwości wielopiły. Wówczas taka maszyna, zamiast pracować z możliwością samego rozpuszczania materiału, ma również możliwość pracy jako obrzynarka lub piularka z optymalizacja rozkroju wzdłużnego.
Firma TOS Svitavy, jeden z najbardziej znanych producentów wielopił na rynku polskim, oferuje dwa rodzaje systemu przestawnych tulei STANDARD i QUICK.
Różnice miedzy tymi wariantami przedstawia poniższa tabela, która oparta jest o pilarkę PWR421, ale może być zastosowany również w pilarkach PWR401, PWR301 i PWR321. Te maszyny będą różniły się jedynie maksymalną wysokością i szerokością cięcia (oczywiście pozostaje różnica w napędzie lub jego braku na górne wałki dociskowe). Pozostałe parametry oraz zastosowane sterowanie będą identyczne.  Czytaj calość »

Co wpływa na żywotność i prawidłową pracę pilarki wielotarczowej?

poniedziałek, 18 Czerwiec 2012

wał piłowy w wielopilePrawidłowa praca  pilarki wielotarczowej zależy w zasadniczy sposób od jej użytkowania, oraz od części zamiennych jakich używamy. Należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalne bicie wału piłowego. Wał piłowy w bardzo dobrym stanie technicznym ma bicie rzędu 0,01 – 0,02 mm. Zapewnia to prawidłową pracę wielopiły bez jakichkolwiek drgań oraz długą żywotność łożysk, tarcz piłowych i samego wału, ale i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Maksymalne bicie jakie jest dopuszczalne to 0,03mm. Nie należy przekraczać tej granicy, ponieważ eksploatacja maszyny z większym biciem niż 0,03mm skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami , takimi jak np. uszkodzenie łożysk wału piłowego czy „wybiciem gniazd łożyskowych” w obudowie wału. Łożyska podczas pracy pilarki narażone są na duże obciążenia, dlatego nie należy stosować zwykłych łożysk. Czytaj calość »

Która z technologii przerobu drewna okrągłego jest idealna dla mnie?

czwartek, 31 Maj 2012

Agregat pryzmujący Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę każdy z producentów musi odpowiedzieć na to pytanie sam, a wszystko jest uzależnione od kilku czynników. Podstawowym jest oczywiście drewno i jego zakres średnicowy oraz przeznaczenie w dalszym przerobie. Kolejny czynnik to wydajność, materiałowa tzn.jak największa ilość pozyskanego materiału głównego w stosunku do ilości materiału przerabianego (minimalizacja odpadu) oraz ilościowa, tzn. jak największa ilość pozyskanego materiału w jak najkrótszym czasie (optymalizacja procesów). Stosowanie maszyn opartych na piłach taśmowych pozwala nam pozyskać jak najwięcej materiału głównego (desek, pryzm) oczywiście kosztem ilości (w danym okresie czasu). Na zwiększenie ilości przetarcia pozwala stosowanie traków, a w szczególności agregatów pryzmujących (trakofrezów). Ta technologia ma oczywiście swoje ograniczenia – zawęża się zakres średnic wprowadzanych kłód do przetarcia, spotykane krzywizny, głównie na sośnie są z reguły poza dopuszczalną tolerancją . Wadą jest również duży odpad i brak deski bocznej, która w niektórych gałęziach przemysłu drzewnego jest mile widzianym produktem.
Temat jest szeroki i wielowątkowy. Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz zdobyta wiedza od naszych partnerów i kontrahentów stoją do dyspozycji pytających. Służymy doradztwem w doborze technologii i jej mechanizacji, a każde z zagadnień jest rozpatrywane indywidualnie.

Czy pilarki mają możliwość automatycznej zmiany obrotów wałów piłowych ?

poniedziałek, 14 Maj 2012

Pilarka wielotarczowa- wał piłowyPopularne pilarki wielotarczowe w swoim standardowym wyposażeniu nie mają automatycznej zmiany obrotów wałów piłowych. Przyczyna tkwi w wysokich kosztach zainstalowania elementów wykonawczych tj. falowników. Falowniki dla silników o mocach 50kW są bardzo drogie, koszty sięgają poziomu 15000-20000 zł. Dlatego w praktyce nie dokonuje się regulacji obrotów na wale piłowym. Zmianę obrotów wykonuje się poprzez wymianę kół pasowych o różnych średnicach tak, by optymalnie dobrać obroty wału piłowego do odpowiedniej piły. Zmiana obrotów powoduje lepszą wydajność maszyny, lepszą jakość obrabianego materiału oraz dłuższą żywotność narzędzia (piły). To wszystko przyczynia się do redukcji kosztów eksploatacyjnych.
Dobór obrotów jest ściśle uzależniony od stosowanego narzędzia. Firma TOS Svitavy, jako dobrze znany czeski producent renomowanych maszyn do obróbki drewna w swoich wielopiłach zaleca:
• Dla średnicy 250-300mm wał piłowy powinien posiadać 5500-4450 obr./min
• Dla średnicy 350-400mm wał piłowy powinien posiadać 3800 obr./min
• Dla średnicy 450mm wał piłowy powinien posiadać 3300 obr./min

Jakie są rodzaje i zasady działania systemów przestawnych tulei?

poniedziałek, 14 Maj 2012

Przestawna tuleja piłowaSą dwa najpopularniejsze warianty systemów przestawnych tulei w pilarkach PWR 201-422.
Pierwszy – starszy i tańszy sposób oparty jest na klasycznej śrubie trapezowej o określonym skoku gwintu np. 4mm, napędzanej przy pomocy klasycznego silnika asynchronicznego. Położenie wysunięcia mierzone jest poprzez enkoder, który liczy obroty śruby (przy naszym założeniu 1 obr to 4 mm). Śruba trapezowa wkręca się i wykręca z drążka, który przesuwa przestawną tuleję.  Przestawna tuleja przemieszcza się po specjalnie wykonanym wale piłowym . Położeniem tulei piłowej steruje specjalny programowany sterownik, który wyświetla aktualną pozycje piły.
Drugi – droższy ale dokładniejszy i szybszy sposób , to zastosowanie serwonapędu z jednostką sterującą  zamiast silnika asynchronicznego. Przy tej metodzie stosuje się również inne śruby. Są to śruby kuliste w zamkniętych osłonach a nie śruby trapezowe . Pozostałe części wykonawcze typu montażowego piłę i wał piłowy są bez zmian.
Rozwiązanie oparte na serwonapędzie jest dużo szybsze i dokładniejsze w pozycjonowaniu. Wadą jego jest jednak dużo bardziej skomplikowana budowa oraz bardziej skomplikowane sterowanie. W przypadku wystąpienia awarii często okazuje się, że do naprawy układów opartych na serwonapędach wymagany jest wykwalifikowany serwis.

Jakie trzeba spełnić warunki do przyłączenia pilarek wielotarczowych PWR201-422 ?

poniedziałek, 14 Maj 2012

Pilarka wielotarczowa PWR 412Warunki przyłączeniowe dla pilarek wielotarczowych nie są jednoznacznie określone.  Uwarunkowane są one wyposażeniem urządzenia i dlatego różnią się pod wieloma względami. Jedynie co jest stałe to układ budowy przyłączenia pilarki. Duże znaczenie do przyłączenia pilarek mają: podłoże, przyłącze elektryczne, sprężone powietrze oraz przyłącze króćca odpylającego.
• Podłoże – wszystkie urządzenia tego typu powinny być ustawione na grubej i mocnej betonowej  posadzce. Jeśli maszyna ustawiana jest na jakimś podwyższeniu, wówczas pod samą maszyną trzeba wykonać sztywną konstrukcję stalową  zgodną z zaleceniami producenta pilarki. Konstrukcja ta musi być tak zaprojektowana, by się nie poddawała i nie przenosiła drgań, które negatywnie wpływają na otoczenie (np. inne zabudowy), a nawet na pilarkę.
• Przyłącze elektryczne – powinno posiadać przewód zasilający oraz zabezpieczenie odpowiednio dobrane do zainstalowanej mocy w wielopile. Przy doborze przewodu zasilającego należy uwzględnić warunki jego pracy oraz sposób prowadzenia. Inny przewód musimy użyć w przypadku poprowadzenia przewodu „ziemia” a inny w przypadku prowadzenia przewodów w korytkach. Doborem przewodów oraz samych zabezpieczeń zajmują się ściśle określone jednostki projektujące całą instalacje elektryczną na hali produkcyjnej. Czytaj calość »

Jak wyliczyć ilość zakładanych pił na wielopiłę?

środa, 14 Marzec 2012

Sprzęg piłowyNie chodzi tu o ilość pił dobieraną do szerokości pryzmy tylko o zależność mocy silnika od ilości pił.
Otóż moc silnika ma decydujący wpływ na liczbę pił, które można jednocześnie zamocować na wrzecionie pilarki. Przykładowo dla pilarki jedno piłowej o maksymalnej wysokości rzazu 100 mm moc silnika powinna wynosić około 8 kW, a dla pilarki, na wrzecionie której można jednocześnie zamocować dziesięć pił, przy maksymalnej wysokości rzazu 120 mm, moc silnika wynosi około 60 kW. A więc:
pilarka jednotarczowa potrzebuje 0,8 kW mocy na 1 cm wysokości cięcia,
• a pilarka wielotarczowa potrzebuje około 0,5 kW na 1 cm wysokości cięcia. Czytaj calość »